Aktualność: Życzenia z okazji Dnia Doradcy Podatkowego

x

Tegoroczny Dzień Doradcy Podatkowego przypada na okres szczególny - 15-tą rocznicę wejścia w życie ustawy o doradztwie podatkowym i 10-tą rocznicę powołania struktur samorządowych przez I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Przez te 15 lat udowodniliśmy wspólnie, że włączenie zawodu doradcy podatkowego do szeregu zawodów zaufania publicznego było w pełni uzasadnione. Nasz profesjonalizm jako pełnomocników wielokrotnie publicznie podkreślali sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rośnie liczba naszych koleżanek i kolegów, którzy są autorami ważnych publikacji prasowych i książkowych i którzy uczestniczą aktywnie w działalności naukowej. Nasz zawód okazał się na tyle interesujący, że do naszego grona dołączyli najwybitniejsi przedstawiciele świata nauki w zakresie prawa podatkowego. W ostatnim okresie dostrzegamy wyraźny wzrost zainteresowania zawodem doradcy podatkowego wśród młodzieży akademickiej. To wszystko - a także wiele innych czynników -  sprawia, że doradca podatkowy stał się w ostatnich latach trwałym uczestnikiem życia gospodarczego i społecznego kraju. Zakładamy, że planowane prace deregulacyjne nic w tej mierze nie zmienią. 

Życzę Państwu spokojnej i dającej zadowolenie pracy oraz wszelkiej pomyślności.

Tomasz Michalik
Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2012-05-11 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x