Ciekawe linki

podatki REGIONALE ODDZIAŁY KIDP:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych : www.krdp.pl
Dolnośląski Oddział KIDP : dolnoslaski.kidp.pl
Kujawsko-Pomorski Oddział KIDP : www.kujawsko-pomorski.kidp.pl
Lubelski Oddział KIDP: lubelski.kidp.pl
Lubuski Oddział KIDP: lubuski.kidp.pl
Łódzki Oddział KIDP: lodzki.kidp.pl
Małopolski Oddział KIDP: malopolski.kidp.pl
Mazowiecki Oddział KIDP: kidp.mazowiecki.pl
Opolski Oddział KIDP: kidp.opole.pl
Podlaski Oddział KIDP: kidp.opole.pl
Pomorski Oddział KIDP: kidp.pomorze.pl
Śląski Oddział KIDP: slaski.kidp.pl
Świętokrzyski Oddział KIDP: swietokrzyski.kidp.pl
Warmińsko-Mazurski Oddział KIDP: warminsko-mazurski.kidp.pl
Wielkopolski Oddział KIDP: wielkopolski.kidp.pl
Zachodniopomorski Oddział KIDP: zachodniopomorski.kidp.pl
podatki MINISTERSTWA RP:
Ministerstwo Finansów: www.mofnet.gov.pl
Ministerstwo Skarbu Państwa: www.mst.gov.pl
Ministerstwo Gospodarki: web.mg.gov.pl/portalout/mgpips/index.htm
Ministerstwom Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: www.mswia.gov.pl
Ministerstwo Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury: www.mi.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia: www.mz.gov.pl
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu: www.men.waw.pl
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: www.mkis.gov.pl
Ministerstwo Obrony Narodowej: www.wp.mil.pl/pl/index
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl
Ministerstwo Środowiska: www.mos.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl
podatki IZBY SKARBOWE:
podatki PARLAMENT, RZĄD RP:
Sejm RP: www.sejm.gov.pl
Senat RP: www.senat.gov.pl
Kancelaria Premiera RP : www.kprm.gov.pl
podatki INNE PRZYDATNE SERWISY:
Najwyższa Izba Kontroli: www.nik.gov.pl
GUS: www.stat.gov.pl/cps/rde/xchg/gus
Narodowy Bank Polski: www.nbp.pl
ZUS: www.zus.pl
Izba Doradców Podatkowych Meklemburgii: www.stbk-mv.de
Urząd Zamówień Publicznych: www.uzp.gov.pl
Służba Celna Rzeczpospolitej Polskiej: www.mf.gov.pl/index.php?const=2
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: www.ibngr.edu.pl/index-correct.htm
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych: www.paiz.gov.pl/pl
Naczelny Sąd Administracyjny: www.nsa.gov.pl
Baza Orzeczeń NSA: orzeczenia.nsa.gov.pl
Orzeczenia ETS: curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=pl

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x