Szczegóły szkolenia / imprezy

II Podkarpacka Konferencja pod hasłem przewodnim Współczesne problemy procedury podatkowej
Kategoria: II Podkarpacka Konferencja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 9.0
Zgłoszenia: 44 / 50
Koszty:  350.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
350.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
650.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2014-11-21
Data zakończenia: 2014-11-22
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w  II   Podkarpackiej Konferencji  pod hasłem przewodnim

„Współczesne problemy procedury podatkowej.”

która odbędzie się w dniach  21-22 listopada  2014 r.Miejsce konferencji:

Hotel GLORIA
37 - 700 Przemyśl

ul. Sybiraków 31
tel.
16 675 05 21

 www.hotelgloria.pl

 

 

Organizator

 

PODKARPACKI ODDZIAŁ

KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

 

Patronat

 

Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

we współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa

 i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

 Patronat medialny

Prelegenci II Podkarpackiej Konferencji

 

Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

 

 

Prof. dr hab. Adam Nita

 

 

Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

 

 

Dr Dariusz Strzelec

 

 

Dr Karolina Tetłak

 

 

Dr Olgierd Łunarski

 

 

Wiesław Kuśnierz Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie 

 

 

Dariusz Malinowski

 

 

Marcin Rymaszewski

 

  

Członkowie  Stowarzyszenia

Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego

 

 

Iwona Biernat-Baran

 

Magdalena Górska

 

 Justyna Zając –Wysocka

 

Paweł Wójciak

  

Paweł Mikuła

 

Patryk Prus

 

 

 

 

Zgłoszenia

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 13.11.14 r.). Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń (w panelu m-doradca).Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 13 listopada 2014 r. Dopiero potwierdzenie przyjęcia w panelu m-doradca jest znakiem do dokonania wpłaty (100%) do dnia 13 listopada 2014 r.

Termin bezkosztowej rezygnacji z zarezerwowanego miejsca

Termin bezkosztowego zgłaszania (pisemnie) rezygnacji z udziału w konferencji  upływa z dniem 13 listopada  2014 r.
Po tym terminie doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji wg wybranego wariantu.

Zaliczkę w wysokości 100% należy wpłacić na poniższy numer konta

BRE Bank S.A. 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Podkarpacki
ul. Targowa 3/313
35-064 Rzeszów

Temat przelewu:
„II  Konferencja „

Punkty kwalifikacyjne za udział w Konferencji

Na podstawie rozdziału VI a Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych za udział w części merytorycznej konferencji przyznaje się 9 pkt
Wprowadzeniem punktów ( na podstawie listy obecności) zajmuje się pracownik Oddziału.

 

Koszty

Odpłatność:

Wariant I: 350,00 zł brutto
dla doradców podatkowych bez zaległości na rzecz KIDP

Wariant II: 650,00 zł brutto ( pełna odpłatność )
dla doradców podatkowych zalegających w opłacaniu składek powyżej 3 miesięcy oraz dla osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu

 

Harmonogram

I dzień

 ( 21 listopada 2014 r )

Rozpoczęcie godz. 10

10.00-10.10 Przywitanie.

 

10.10 - 11.50  Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

                       „Postępowanie podatkowe a Europejska Konwencja Praw Człowieka”.

 

11.50 - 11.30  Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic

 

11.30 - 12.10  Prof. dr hab. Adam Nita

                        „Umarzające oddziaływanie upływu czasu na powinności podatkowe     

                         podatnika”.

 

12.10 - 12.25  Przerwa kawowa.

 

12.25 - 12.50  Wiesław Kuśnierz

                       „Wpływ przekształceń organizacyjnych w administracji podatkowej

                        na postepowanie podatkowe.”

 

12.50 - 13.20  Dr Olgierd Łunarski,

                        „Wykonalność decyzji podatkowych”.

 

13.20 - 14.00  Dr Dariusz Strzelec

                       „Wybrane problemy dotyczące stosowania przepisów o dowodach”.

 

14.00 - 14.20 Wolters Kluwer

 

14.20 - 14.50 Dariusz Malinowski,

                      „Czynności sprawdzające wykorzystywane jako kontrola podatkowa”.

 

15.00 - 16.00  Obiad.

16.00 - 19.00  Zwiedzanie Przemyśla.

19.30 - 02.30  Uroczysta kolacja.

 

II dzień

 ( 22 listopada 2014 r )

 

 9.30 - 10.00  Patryk Prus

                      „Postępowanie podatkowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego”.

 

10.00 - 10.40  Dr Karolina Tetłak

                       „Wybrane problemy kontroli podatkowej i skarbowej”.

 

10.40 - 11.00  Marcin  Rymaszewski

                        „Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu podatkowym”.

 

11.00 - 11.25  Paweł Mikuła

                        „Kilka uwag o obowiązkach instrumentalnych w prawie podatkowym”.

 

11.25 - 11.50  Iwona Biernat-Baran

                       „Konstytucyjne prawa podatnika w trakcie kontroli podatkowej”

 

11.50 - 12.10  Przerwa kawowa

 

12.10 - 12.35  Magdalena Górska

                       „Ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa na podstawie art.199 a  

                        Ordynacji podatkowej”

 

12.35 - 13.00  Paweł Wójciak

        

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x