Szczegóły szkolenia / imprezy

KONTROLA PODATKOWA I SKARBOWA
Kategoria: Kontrola podatkowa i skarbowa
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 32 / 50
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
120.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2015-03-10
Data zakończenia: 2015-03-10
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo!

Doradcy Podatkowi

 

Zarząd Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych ma zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie, które odbędzie się dnia:

 

10 marca   2015 r. - godz. 10.00 – 15.00

 

Tematyka szkolenia:


Kontrola podatkowa, kontrola skarbowa.”

Wykładowca:

Dr Karolina Tetłak

Program: 

I. Zagadnienia wstępne.

 • Postępowanie kontrolne prowadzone przez organy podatkowe, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, czynności sprawdzające, kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających

 • Postępowania kontrolne prowadzone przez organy kontroli skarbowej, postępowanie kontrolne, kontrola skarbowa

 • Zakres stosowania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w kontroli podatkowej przedsiębiorców

 • Ogólne zasady dotyczące prowadzenia kontroli

 • Reprezentacja w postępowaniu kontrolnym

  II. Kontrola podatkowa.

 • Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli podatkowej prowadzonej przez organy podatkowe

 • Przebieg postępowania:

  • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli

  • wszczęcie kontroli podatkowej

  • czynności kontrolne

  • czas trwania kontroli

  • dokumentowanie czynności kontrolnych

  • prawa i obowiązki podmiotów kontrolujących

  • prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych

 • Zawieszenie kontroli podatkowej

 • Zakończenie kontroli podatkowej

  • protokół kontroli podatkowej

  • prawo wniesienia zastrzeżeń

  • korekta deklaracji, wyłączenie prawa do korekty deklaracji po kontroli w zakresie podatku VAT

   Decyzja organu podatkowego i środki odwoławcze

   Konsekwencje prawne i karno - skarbowe kontroli podatkowej

   III. Kontrola skarbowa.

 • Organy kontroli skarbowej

 • Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli skarbowej

 • Przebieg postępowania

  • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli

  • wszczęcie kontroli skarbowej (formy, sposoby, podstawy prawne, upoważnienie)

  • czynności kontrolne i ich dokumentowanie

  • czas trwania kontroli,

  • prawa i obowiązki podmiotów kontroli

  • sprzeciw na czynności kontrolne organu skarbowego

  • dopuszczalność korekty deklaracji

 • Zakończenie kontroli

  • protokół kontroli,

  • korekta deklaracji po zakończeniu postępowania – dopuszczalność, zawieszenie możliwości dokonania korekty

 • Rozstrzygnięcia organu kontroli skarbowej - decyzja, wynik, postanowienie, skuteczność doręczeń

 • Środki zaskarżania i wzruszania rozstrzygnięć organu kontroli - odwołanie, nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji ostatecznych.

  IV. Porównanie, różnice i zagadnienia szczególne.

 • Środki odwoławcze od rozstrzygnięć organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej

 • Możliwość korekty deklaracji (w trybie o.p. oraz na podstawie ustawy o kontroli skarbowej)

 • Prawo uczestnictwa we wszystkich czynnościach kontrolnych oraz prawo zgłaszania dowodów

 • Prawo wniesienia zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli

 • Prawo do wypowiedzenia w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego (w trybie o.p. oraz na podstawie ustawy o kontroli skarbowej)

 • Książka kontroli – uprawnienia i obowiązki przedsiębiorcy

 • Możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej

 • Kontrola skarbowa tzw. „dużych podatników"

 • Uprawnienia wywiadu skarbowego

 • Przestrzegania zasad kontroli przez organy podatkowej oraz organy kontroli skarbowej – naruszenia procedury przez organy kontroli

 • Aktualne obszary wzmożonej uwagi kontroli skarbowej. Praktyka kontroli w ramach przykładowych obszarów kontroli

 • Postawa podatników w trakcie postępowania kontrolnego

 • Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące kontroli podatkowej przedsiębiorców. 

   

 

Miejsce szkolenia: 35-326 Rzeszów, „ZODIAK” ul. Mieszka I 48/50

 

Odpłatność za szkolenie:

100,00  zł brutto od osobydla doradców bez zaległości na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby - dla doradców z zaległościami na rzecz KIDP

120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii

 

 

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

BRE BANK S.A. 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 

 

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 05.03.15 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

Wpłaty dokonać należy do dnia 05.03. 2015 r.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia  5 marca 2015 roku.                      

                                                               

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarząd Podkarpackiego Oddziału

Krajowej Izby Doradców Podatkowy


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x