Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo spółek dla doradcy podatkowego
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 17 / 30
Koszty:  150.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-27
Data zakończenia: 2019-11-27
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

SZKOLENIE ORGANIZOWANE WSPÓLNIE Z MAŁOPOLSKIM ODDZIAŁEM KIDP

 27.11.2019   10.00-16.00

Prawo spółek dla doradcy podatkowego

Prelegent: dr Jowita Pustuł

Miejsce szkolenia: Gminne Centrum Kultury im. W. Witosa w Wierzchosławicach (Wierzchosławice),  Wierzchosławice 39A, 33-122 Wierzchosławice

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca oraz dokonanie wpłaty na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310,  02-362 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.

 Liczba miejsc na szkoleniu (dla doradców podatkowych i pracowników) jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi:

 

§   150,00 zł brutto dla doradców podatkowych niezalegających z płatnościami na rzecz KIDP (składki, faktury),

§  180,00 zł brutto  dla pracowników kancelarii doradców podatkowych,

§  250,00 zł brutto dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich Kancelarii. KARTA ZGŁOSZENIA 

 Cena obejmuje udział w szkoleniu, przerwę kawową, obiad oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, które zostaną przesłane na wskazany adres mailowy. 

Posiadanie przez doradcę podatkowego w momencie dokonania zgłoszenia na szkolenie zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 80 zł lub zaległości w opłacaniu składek członkowskich na kwotę powyżej 240 zł będzie skutkować brakiem przyjęcia zgłoszenia doradcy podatkowego na szkolenie

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- bezpłatna wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

 Potwierdzenie udziału w szkoleniu w panelu mDoradca jest zakończonym procesem zgłoszenia się na szkolenie przez doradcę podatkowego. 

 W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy pisemnie (mailowo)zawiadomić Biuro PO KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.

 W przypadku nie przekazania do Biura PO KIDP informacji na temat rezygnacji z zarezerwowanego miejsca we wskazanym przez Biuro PO KIDP terminie, rezygnujący pokrywa koszty niewykorzystanej rezerwacji w kwocie wskazanej jako odpłatność za szkolenia.

 HARMONOGRAM SZKOLENIA:

   9:30 -10:00 – rejestracja uczestników,

10:00 – 12:30 – wykład – cz. I,

12:30 – 13:30 – przerwa obiadowa,

13:30 – 16:00 - wykład – cz. II

 

 

 

 

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x