Szczegóły szkolenia / imprezy

AKCYZA 2019 2020 (szkolenie rozpocznie się o godz. 8.30)
Kategoria: Podatek akcyzowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 14 / 30
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
150.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-10-18
Data zakończenia: 2019-10-18
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA 

SZKOLENIE ROZPOCZNIE SIĘ O GODZINIE 8.30!!!


18.10. 2019 r. - godz. 8.30 – 13.30

AKCYZA 2019-2020

Wykład poprowadzi : Szymon Parulski

Program

Praktyka akcyzowa w 2018/2019 - jak wykorzystać orzeczenia TSUE

•Bene Factum - zmiana przeznaczenia - kto odpowiada

•Cornelius - klasyfikacja akcyzowa a taryfa celna

•NSA Litwa - imitacje papierosów, czyli borderline products cd

•Messer - inne podatki akcyzowe, czyli wszystko można w UE


Praktyka akcyzowa 2018/2019 - polskie orzeczenia i interpretacje

•przeznaczenie czy możliwość przeznaczenia - 10 lat sporów

•wady proceduralne, czyli co lubią sądy administracyjne i organy

•reklamacje akcyzowe, czyli jak nie można odzyskać akcyzy w PL

•orzecznictwo celne i VAT-owskie vs akcyzowe

•interpretacje KIS a MF/KAS - zmiana na lepsze?

 Przerwa

 Projektowane i planowane zmiany w akcyzie - 2019/2020 i dalej

•pakiet paliwowy 2.0 - ważny nie tylko w branży paliwowej

•SENT olejowy - istotny dla każdego zakładu

•pakiet akcyzowy, czyli walka z szarą strefą w 2020 r.

•stawki akcyzy - zmiana struktury opodatkowania w 2020 r. na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe

 Sesja pytań, zakończenie szkolenia

 

Miejsce szkolenia:   Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

 Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 Odpłatność za szkolenie:

100,00  zł brutto od osoby -  dla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

130,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

180,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

300,00 zł brutto od osoby  -  dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii

  Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 4.10.19 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 4 października   2019 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x