Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w podatkach dochodowych w 2019 r. i 2020 r.
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 77 / 70
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-05
Data zakończenia: 2019-11-05
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

5 listopad   2019 r. - godz. 9.00 – 15.30

Zmiany w podatkach dochodowych w 2019 r. i 2020 r. 

Wykład poprowadzi: Katarzyna Tomala

Program:

1.     Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia

2.      PIT - nowa skala podatkowa i nowe koszty uzyskania przychodu

3.      „Biała lista” podatników VAT – wpływ na rozliczenie kosztów podatkowych i skutki w ordynacji podatkowej

4.      Podzielona płatność – wpływ na koszty podatkowe i skutki w ordynacji podatkowej

5.      Ulga na złe długi

6.      Wdrożenie dotychczasowych zmian z 2019 r. w praktyce - interpretacje organów podatkowych, wyjaśnienia i objaśnienia MF:

-       samochody osobowe

-       podatek u źródła

-       podatek od przychodów z budynków

-       IP Box

-       wirtualna waluta

 

Miejsce szkolenia:   Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

Odpłatność za szkolenie:

100,00  zł brutto od osoby – dla doradcy, z materiałami w formie elektronicznej

130,00  zł brutto od osoby - dla doradcy, z materiałami w formie papierowej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

180,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

 

 Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

   Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 28.10.19 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 28 października 2019 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x