Szczegóły szkolenia / imprezy

VII PODKARPACKA KONFERENCJA Współczesne problemy prawa podatkowego
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 8.0
Zgłoszenia: 32 / 35
Koszty:  370.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
370.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
940.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-11-15
Data zakończenia: 2019-11-16
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP

oraz Zarząd Małopolskiego Oddziału KIDP

zapraszają na

VII PODKARPACKĄ KONFERENCJĘ

 pod hasłem przewodnim

 „Współczesne problemy  prawa podatkowego”

 

15-16 listopada  2019 r.

 

ORGANIZATOR

Podkarpacki Oddział KIDP

Małopolski Oddział KIDP

 

Miejsce konferencji

„Mały Rzym” Hotel i Restauracja

ul. Okrzei 9

27-600 Sandomierz

 

Patronat 

Zakład Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

we współpracy z Ośrodkiem Studiów Fiskalnych Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Prelegenci VII Podkarpackiej Konferencji

 prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Sędzia NSA Adam Bącal

dr hab. Agnieszka Olesińska

 dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki

dr Agnieszka Franczak

 dr Paweł Kryczko

 dr Olgierd Łunarski

dr Paweł Majka

dr Jowita Pustuł

dr Michał Wilk

dor. pod. Iwona Biernat-Baran

adw. Piotr Jastrzębski

dor. pod. Patryk Prus

dor. pod., r. pr. Justyna Zając-Wysocka

 

AGENDA KONFERENCJI w załączniku

Zgłoszenia

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie poprzez panel mDoradca do dnia  30 października  br. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Wpłaty za udział w konferencji (zaliczka 100%) należy dokonać dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia, najpóźniej do dnia 31 października  2019 r.

Zaliczkę w wysokości 100% należy wpłacić na poniższy numer konta

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/Podkarpacki
ul. Targowa 3/313 
35-064 Rzeszów

Temat przelewu:
„Podkarpacka Konferencja, imię i nazwisko, nr wpisu”

Odpłatność

370,00 zł brutto
dla doradcy podatkowego 
który nie posiada wobec Izby zaległości z tytułu składek członkowskich powyżej 240,00 zł i/lub zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 100,00 zł

940,00 zł brutto 
dla doradcy podatkowego
który posiada wobec Izby zaległości z tytułu składek członkowskich powyżej 240,00 zł i/lub zaległości w opłacaniu faktur za szkolenia na kwotę powyżej 100,00 zł,

940,00 zł brutto 
dla pracowników doradców podatkowych lub  osoby towarzyszącej doradcy podatkowego 
 

Termin bezkosztowej rezygnacji z zarezerwowanego miejsca

Termin bezkosztowego zgłaszania (pisemnie) rezygnacji z udziału w konferencji  upływa z dniem 31 października 2019 r. Po tym terminie doradca podatkowy zobowiązany zostanie do pokrycia pełnych kosztów udziału w konferencji wg wybranego wariantu.

Punkty kwalifikacyjne za udział w Konferencji

Za udział w części merytorycznej konferencji przyznaje się 8 pkt z tytułu podnoszenia kwalifikacji.
Wprowadzeniem punktów (na podstawie listy obecności) zajmuje się pracownik Oddziału.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x