Szczegóły szkolenia / imprezy

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce doradcy podatkowego.
Kategoria: Restrukturyzacja
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 13 / 50
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
110.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
110.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-02-26
Data zakończenia: 2020-02-26
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

26 luty  2020 r. - godz. 9.00 – 15.30

Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce doradcy podatkowego.

Wykład poprowadzi : Radomir Szaraniec

1.       Postępowania restrukturyzacyjne, a postępowanie upadłościowe – stan prawny po 01.01.2016:

a)       Typy postepowań restrukturyzacyjnych

b)       Upadłość „pre – pack”, upadłość przedsiębiorcy na zasadach ogólnych, upadłość konsumencka.

2.       Przesłanki ogłoszenia upadłości i otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego:

a)       Przesłanka płynnościowa

b)       Przesłanka majątkowa

c)       Zagrożenie niewypłacalnością jako przesłanka otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych

3.       Doradca podatkowy w obliczu upadłości:

a)       Ogłoszenie upadłości jako dzień bilansowy, wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania podatkowe

b)       Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne,

c)       Wpływ ogłoszenia na zobowiązania

d)       Zgłoszenie wierzytelności

4.       Doradca podatkowy w postępowaniu restrukturyzacyjnym:

a)       Wpływ otwarcia postepowań restrukturyzacyjnych na zobowiązania podatkowe

b)       Wpływ otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych na postępowania sądowe i administracyjne

c)       Wpływ otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych na zobowiązania

d)       Spis wierzytelności

5.       Ulga na złe długi po ogłoszeniu upadłości w świetle orzecznictwa TSUE

Miejsce szkolenia:   Rezydencja Alabaster & SPA ul. Ks. Stafieja 8, 35-234 Rzeszów   http://www.alabaster.rzeszow.pl/kontakt

 Za uczestnictwo w szkoleniu przyznawane jest 5 punktów.

 Odpłatność za szkolenie:

  80,00  zł brutto od osoby -  dla doradców niezalegających z płatnościami na rzecz KIDP (składki, faktury),z materiałami w formie elektronicznej

110,00  zł brutto od osoby - dla doradców niezalegających z płatnościami na rzecz KIDP (składki, faktury), z materiałami w formie papierowej

120,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie elektronicznej

150,00  zł brutto od osoby – dla pracowników kancelarii doradcy podatkowego z materiałami w formie papierowej

300,00 zł brutto od osoby  -  dla osób niebędących doradcami podatkowymi lub pracownikami ich kancelarii 

 

  Materiały szkoleniowe dla zgłoszonych i potwierdzonych uczestników w wyznaczonym terminie:

- wersja elektroniczna dla zgłoszonych uczestników (wysyłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail) 

- wersja papierowa (po zaznaczeniu opcji w panelu mDoradca)

 Wpłaty za udział w szkoleniu należy dokonywać na konto Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, u. Targowa 3/313, 35-064 Rzeszów

mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019

 Przypominamy, że warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa wyłącznie poprzez panel mDoradca (do dnia 18.02.20 r.) oraz dokonanie wpłaty na konto podane w zaproszeniu. Z przyczyn organizacyjnych zgłoszenia w innej formie nie będą przyjmowane.

   W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Podkarpacki Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu, najpóźniej do dnia 18 lutego  2020  roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.  Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty. 

 

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x