Szczegóły szkolenia / imprezy

CENY TRANSFEROWE 2021 dokumentacja część II
Kategoria: Ceny transferowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 66 / 80
Koszty:  70.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
70.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
70.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-10-28
Data zakończenia: 2021-10-28
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online CENY TRANSFEROWE 2021 – dokumentacja część  II które zostanie  poprowadzone przez Pana  dr Jarosław F. Mika  w dniu 28 października  2021 r.  w godz. 8.30.00-14:00 na platformie ClickMeeting.

Program:

1. Redefinicja podmiotów powiązanych – definicja powiązań.

2. Dokumentacja local file.

2.1.Omówienie elementów dokumentacji lokalnej we wskazaniem zmian w przepisach. 2.2.Prezentacja dokumentacji lokalnej wraz z udostępnieniem aktualnego wzoru.

3. Analiza cen transferowych.

3.1.Podmioty zobowiązane do sporządzenia analizy porównawczej.

3.2.Rola analizy porównawczej.

3.3.Elementy analizy porównawczej.

3.4.Metodologia sporządzenia analizy porównawczej.

3.4.1. Wybór okresu badawczego.

3.4.2. Wybór strony badanej.

 3.4.3. Wybór metody badawczej.

 3.5.Typowanie podmiotów do badania.

3.6.Zastosowanie kryteriów zawężających.

3.7.Omówienie wybranych baz danych.

3.8.Omówienie wzoru analizy porównawczej.

3.9.Przesłanki sporządzenia analizy zgodności.

3.10. Elementy analizy zgodności.

3.11. Prezentacja przykładowej analizy zgodności.

4. Dokumentacja grupowa Master File.

 4.1.Przesłanki obligujące podatników do sporządzenia dokumentacji grupowej.

4.2.Elementy dokumentacji grupowej.

4.3.Omówienie wzoru dokumentacji grupowej.

5. Zagadnienia specyficzne.

5.1.Zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej.

5.2. Safe harbours.

5.3.Recharakteryzacja i pominięcie transakcji.

5.4. Secret comparables.

5.5.Restrukturyzacja działalności.

6. Doszacowanie i sankcje karno- skarbowe.

7. Kontrole z zakresu cen transferowych.

 Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

 Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu 25.10.2021 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 25 października 2021 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 70 zł dla doradcy podatkowego

  - 70 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 

1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Liczba uczestników: do 80 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

5. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

6. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
7. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.

 

 

 

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x