Szczegóły szkolenia / imprezy

PFRON od A do Z
Kategoria: PFRON
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 18 / 80
Koszty:  70.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
70.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
70.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2021-11-15
Data zakończenia: 2021-11-15
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online PFRON od A do Z które zostanie  poprowadzone przez Pana Grzegorza Batko lub Łukasza Leszczyńskiego w dniu 15 listopada  2021 r.  w godz. 8.30.00-12:30 na platformie ClickMeeting.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie najważniejszych zmian w ustawie o Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązujących w 2021r.

- Wyższe kwoty dofinansowań od 04.2020r., zmiany w systemie SODIR, nowa definicja kosztów płacy.

- Nowe zasady uznawania ważności orzeczeń o niepełnosprawności

- Prawidłowe rozliczanie kosztów płacy w przypadku odroczenia/umorzenia składek ZUS

 

2. Jak prawidłowo zidentyfikować osobę niepełnosprawną.

- Instytucje przyznające/orzekające o niepełnosprawności.

- Zasady orzekania o niepełnosprawności (możliwość wskazania nie więcej niż 3 symboli schorzeń).

- Rodzaje/typy niepełnosprawności – omówienie podstawowych rodzajów grup niepełnosprawności oraz zasad klasyfikowania schorzeń i ich wpływ na kwotę refundacji.

- Rodzaje dokumentów określających niepełnosprawność.

- Dokumenty nieakceptowane przez PFRON.

 

3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2021 r.

- Zmiany w Kodeksie Pracy wpływające na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

- Najniższa krajowa w 2021 roku a maksymalne kwoty dofinansowań po zmianach.

- Prawidłowe zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: badania lekarskie, umowa o pracę, obowiązki i przywileje, czas pracy.

- Podpisanie umowy o pracę z osobą niepełnosprawną: wymogi, rodzaje umów, warunki umowy których nie może zabraknąć.

 

4. Zasady wykazywania efektu zachęty : jakościowo, ilościowo, bez wykazywania efektu zachęty.

- Zmiany w zakresie wykazywania efektu zachęty na pracowników, którzy nabyli niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia – analiza na przykładach i zagrożenia w interpretacji daty nabycia niepełnosprawności, interpretacje Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, UOKIK oraz PFRON.

- Analiza wyroków sądowych w kontekście efektu zachęty mających wpływ na refundację kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

- Efekt zachęty a firmy powiązane – jak wykazać powiązanie firm odnosząc się do uzupełnienia dokumentów WND.

 

5. Który pracodawca jest zobowiązany do zatrudniania pracowników niepełnosprawnych oraz kiedy pojawiają się wpłaty obowiązkowe do PFRON.

- Pracodawcy do 25 i powyżej 25 etatów.

- Zaliczanie osób do wskaźnika pracowników niepełnosprawnych.

- Definicja wskaźnika 6%.

 

6. Powiązania firm – definicje i rodzaje powiązań oraz ich wpływ na możliwość występowania o refundację kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

- Interpretacje UOKIK oraz PFRON w aspekcie powiązań i ich odniesienia w sprawie wykazywania efektu zachęty – możliwości, obowiązki i zagrożenia.

- Limity wielkości kwot dofinansowań dla jednego pracodawcy a wpływ powiązań i partnerstwa z innymi firmami.

 

7. Koszty płacy pracowników niepełnosprawnych.

- Zmiany w ustawie obowiązujące w 2021r.

- Metody wyliczenia kosztów płacy w kontekście zmian obowiązujących od stycznia 2020 r.

- Zmiany terminowości ponoszenia składek ZUS – nieterminowość zapłaty i wskaźnik 2%.

- Interpretacje i wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz PFRON w zakresie terminowości ponoszenia kosztów płacy w aspekcie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

- Limity kosztów płacy obowiązujące od stycznia 2020 r. a wielkość refundacji do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

- Wpływ schorzeń specjalnych na wielkość refundacji.

- Prawo do emerytury a możliwość wystąpienia o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – analiza wyjątków oraz najczęściej popełniane błędy.

 

8. Procedura wnioskowania o refundację kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

- Wielkość refundacji w 2021 roku.

- Dodatkowa refundacja kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

- Przygotowanie firmy do pierwszej refundacji w PFRON – główne zasady, wzory dokumentów oraz omówienie procedury rejestracji.

- Warunki jakie wpływają na brak możliwości pobierania refundacji: m.in. ustalone prawo do emerytury, zaległości wobec PFRON, zaległości wobec ZUS.

- Praktyczne wskazówki korzystania z systemu SODIR PFRON.

- Jak skutecznie przygotować się do kontroli z PFRON – na jakie dokumenty/dane należy zwrócić szczególną uwagę.

 

9. Omówienie najważniejszych zapisów Ustawy Covid-19, nowych interpretacji i stanowisk instytucji związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (PIP, BON, UOKIK)

 

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

 

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu 8.11.2021 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 8 listopada 2021 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 70 zł dla doradcy podatkowego

  - 70 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 

1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 4

3. Liczba uczestników: do 80 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

5. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

6. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
7. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x