Szczegóły szkolenia / imprezy

VAT w międzynarodowym obrocie towarowym i usługowym po zamianach w 2020 i 2021 r.
Kategoria: Podatki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 27 / 90
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
90.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-09-05
Data zakończenia: 2022-09-05
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online VAT w międzynarodowym obrocie towarowym i usługowym po zamianach w 2020 i 2021 r. które zostanie  poprowadzone przez Pana Jarosława Włoch w dniu 5 września  2022 r.  w godz. 9.00.00-14:00 na platformie ClickMeeting.

Program:

1.     Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej nowe przesłanki materialne po zmianach:

·        Kiedy transakcję kwalifikujemy jako WDT przesłanki formalne i materialne

·        Dostawy transakcyjne i nietransakcyjne (opodatkowanie przemieszczenia własnych towarów w celu ich sprzedaży).

·        Przemieszczenie towarów w celu eksportu do innego kraju UE.

·        Obowiązek podatkowy w dostawie wewnątrzwspólnotowej – brak opodatkowania zaliczek.

·        Stawka VAT i warunki jej zastosowania – dokumentowanie dostawy, weryfikacja numeru VAT UE nabywcy – dwa równolegle obowiązujące systemy – polski i unijny

·        Jaki wpływ na opodatkowanie transakcji ma zachowanie należytej staranności przy dokonywaniu dostawy (dobra wiara)?

2.     Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

·        Miejsce opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego.

·        Obowiązek podatkowy – jak potraktować zaliczkę?

·        Jak rozliczyć nabycie, gdy towar nie trafia na terytorium Polski (transport bezpośrednio po nabyciu do innego niż Polska kraju UE).

3.     Eksport towarów:

·        Definicja eksportu – kiedy sprzedaż w ogóle można uznać za eksport towarów?

·        Rozpoczęcie transportu w Polsce, procedura wywozu w innym kraju UE – jak rozliczyć taką transakcję?

·        Potwierdzenie wywozu towarów przez urząd celny – jakie dokumenty i w jakim terminie należy zgromadzić?

·        Nowe zasady opodatkowania zaliczek w eksporcie, wpływ treści umowy/zamówienia na opodatkowanie zaliczki – SLIM VAT

4.     Import towarów:

·        Miejsce opodatkowani importu towarów.

·        Rozliczanie przemieszczenia do Polski towarów dopuszczonych do obrotu w innym niż Polska kraju UE.

5.     Transakcje łańcuchowe

·        Czym jest transakcja łańcuchowa i dlaczego trzeba umieć ją zidentyfikować?

·        Miejsce opodatkowania i zasady rozliczenia transakcji łańcuchowej w zależności od przyjętych reguł dostaw.

·        Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna i procedura uproszczona.

6.     Opodatkowanie międzynarodowego obrotu usługowego.

·        Miejsce opodatkowania usług: świadczonych dla siedziby działalności gospodarczej, świadczonych ze stałego lub dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zasady przypisywania usługi do siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, magazynowania i logistyki, targowych, edukacyjnych, konferencji, najmu środków transportu.

·        Świadczenie usług telekomunikacyjnych i elektronicznych

·        Kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od transakcji na terytorium Polski – usługi nabywane od zagranicznych usługodawców.

·        Sprzedaż usług za granicę.

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

 

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu 29.08.2022 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2022 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 80 zł dla doradcy podatkowego

  - 90 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 

1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Liczba uczestników: do 90 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

5. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

6. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
7. W razie pyta
ń technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x