Szczegóły szkolenia / imprezy

EXCEL w księgowości poziom podstawowy
Kategoria: Excel - podstawy
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 4 / 20
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
110.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-09-29
Data zakończenia: 2022-09-30
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowych warsztatach stacjonarnych EXCEL w księgowości – poziom podstawowy, które zostaną  poprowadzone przez Wojciecha Homa  w dniach 29-30 września 2022 r. , godzina rozpoczęcia 9.00  w Rezydencji Alabaster Rzeszów, ul. ks. Józefa Stafieja 8.

Programy szkolenia przewidziany na 2 dni szkoleniowe

1. Excel w księgowości – poziom podstawowy Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących wykorzystywać program Excel w codziennej pracy z uwzględnieniem działów Księgowych, Kadr oraz płac. Po szkoleniu słuchacz będzie potrafił w większym stopniu zautomatyzować swoją pracę w programie miedzy innymi dzięki funkcjom: tekstowym, wyszukiwania, statystycznym, finansowym. Dzięki tabelom przestawnym każdy będzie można tworzyć skuteczne raporty oraz wykresy przestawne. Formatowanie warunkowe umożliwi automatyczne zaznaczanie wybranymi kolorami komórek spełniających określone kryteria. Funkcje daty i czasu umożliwiają natomiast pilnowanie terminowości prowadzonych spraw.

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym

1.1. Pojęcia skoroszytu, arkusza, komórek, wierszy, kolumn 1.2. Podstawowe ustawienia programu – menu opcje

1.3. Mechanizm wstążki oraz pasek narzędzi szybki dostęp

1.4. Konfiguracja programu Excel i jego funkcji pod kątem wykorzystania w księgowości

2. Omówienie podstawowych poleceń programu Excel

2.1. Podstawowe operacje na komórkach, arkuszach, skoroszytach

2.2. Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane

2.3. Standardowe i niestandardowe serie danych

2.4. Skróty klawiszowe przyśpieszające pracę

2.5. Zasady prawidłowego tworzenia tabel

2.6. Zasady prawidłowego wprowadzania danych

3. Pobieranie danych księgowych z różnych źródeł:

3.1. Import danych z plików tekstowych

 3.2. Import danych z plików bazodanowych

3.3. Przetwarzanie oraz walidacja pobranych danych

4. Wykorzystanie standardowych funkcji programu Excel pracując na danych księgowych:

4.1. Matematycznych

4.1.1. Suma

4.1.2. Średnia

4.1.3. Minimum

4.1.4. Maximum

4.1.5. Sumy.częściowe

4.2. Daty i czasu

4.2.1. Dziś

4.2.2. Dzień.Tyg

4.3. Tekstowych

4.3.1. Złącz.tekst

4.3.2. Lewy

4.3.3. Prawy Program szkolenia

4.3.4. Fragment.Tekstu

4.4. Logicznych

4.4.1. Jeżeli

4.4.2. Oraz

4.4.3. Lub

4.5. Wyszukiwania

4.5.1. Wyszukaj.pionowo

4.5.2. Wyszukaj

4.5.3. X.wyszukaj

4.6. Statystycznych

4.6.1. Licz.Jeżeli, Suma.Jeżeli, średnia.Jeżeli

5. Skuteczna wizualizacja danych księgowych za pomocą:

5.1. Formatowania warunkowego

5.1.1. Stosowanie wbudowanych reguł

5.1.2. Tworzenie własnych reguł

5.1.3. Zarządzanie formatowaniem warunkowym

 5.2. Wykresów

 5.2.1. Przygotowywanie danych do wykresu

5.2.2. Typy wykresów

5.2.3. Określanie źródeł danych

5.2.4. Tworzenie prostych wykresów

5.2.5. Zmiany atrybutów wykresów

6. Raportowanie danych księgowych

6.1. Tabele i wykresy przestawne

6.2. Pola i elementy obliczeniowe tabel przestawnych

6.3. Wykresy wbudowane

7. Ochrona arkuszy i zakresów

7.1. Tworzenie formularzy

7.2. Ochrona zakresów

7.3. Sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych

7.4. Tworzenie zapytań

8. Drukowanie zestawień, wykresów i raportów księgowych

8.1. Przygotowanie danych do wydruku

8.2. Drukowanie

8.3. Eksportowanie w formacie pdf

Czas trwania zajęć 16 godzin lekcyjnych (45 min) – 2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Warunkiem udziału w warsztatach jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

 Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania ze sobą w dniu warsztatów własnego laptopa.

 Każdy uczestnik otrzyma imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia w formacie PDF podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 Wpłaty za udział w warsztatach należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 -   w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę warsztatów.)

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w warsztatach upływa w dniu  23.09.2022 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do warsztatów).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w warsztatach  najpóźniej do dnia 23 września 2022 r. pod rygorem obciążenia kosztami warsztatów. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność brutto za dwudniowe warsztaty wynosi:

  - 100 zł dla doradcy podatkowego

 

  - 110 zł dla pracownika doradcy podatkowego


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x