Szczegóły szkolenia / imprezy

Polski ład (Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne wybrane problemy związanie z nowelizacją Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r.)
Kategoria: Polski Ład
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 8 / 100
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
110.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-09-06
Data zakończenia: 2022-09-06
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym Polski ład ( Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne wybrane problemy związanie z  nowelizacją Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 r., które zostanie  poprowadzone przez Panią Katarzynę Tomala w dniu 6 września 2022 r.  w godz. 9.00 -15:00  w Rezydencji Alabaster Rzeszów, ul. ks. Józefa Stafieja 8

Program:

1.      Likwidacja ulgi dla klasy średniej – od kiedy i na jakich zasadach

2.      Zmiany w skali podatkowej – skutki dla płatników zaliczek oraz przedsiębiorców

3.     Częściowe odliczenie składki zdrowotnej w rozliczeniu podatku dochodowego przedsiębiorcy – dla kogo i na jakich zasadach;

4.     Zmiany w obliczaniu zaliczek w 2022 r. przez przedsiębiorcę i wpłacie zaliczek uproszczonych – skutki wprowadzenia zmian 1 lipca 2022 r.

5.     Zasady obliczenia zaliczek przez płatnika po 1 lipca 2022 r. – wpływ nowej skali podatkowej, likwidacji ulgi dla klasy średniej i wprowadzenia rozliczenia samotnych rodziców;

6.     PIT-2 u kilku pracodawców – zasady składania i inne zmiany w PIT-2 od 1 stycznia 2023 r.

7.      Obliczenie hipotetycznego podatku za 2022 r. – cel i procedura

8.     Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. – skutki rozliczenia roku 2022 według skali podatkowej w zakresie PIT i składki zdrowotnej

9.     Konsekwencje rezygnacji z ryczałtu od 1 lipca 2022 r. – rozliczenie PIT i składki zdrowotnej oraz inne problemy

10.   Rozliczenie podatkowe samotnych rodziców i inne rozwiązania prorodzinne

11.    Zwolnienia z PIT dla zasiłków macierzyńskich

12.   Ubezpieczenie zdrowotne

a.     rozliczenie składek na ubezpieczenie przedsiębiorców po zakończeniu roku i zwrot składek

b.     ubezpieczenie osób współpracujących

c.     zmiany w ustaleniu rocznej podstawy naliczenia składek

d.     składanie korekt dokumentów rozliczeniowych – zmiana zasad

e.     zmiany dla osób pełniących funkcję z powołania i wspólników spółek komandytowo - akcyjnych

f.       obniżenie składki zdrowotnej do 0 zł – zmiana mechanizmu

13.   Zmiany w Polskim Ładzie, czyli odroczenie niektórych nowych obowiązków oraz uchylenie przepisów o abolicji podatkowej.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 -   w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu upływa w dniu  31.08.2022 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 100 zł dla doradcy podatkowego

  - 110 zł dla pracownika doradcy podatkowego

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 

 

 

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x