Szczegóły szkolenia / imprezy

Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16)
Kategoria: Leasing
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 13 / 90
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
90.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2022-11-03
Data zakończenia: 2022-11-03
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online  Leasing według zasad księgowych i podatkowych (z uwzględnieniem MSSF 16) które zostanie  poprowadzone przez Panią Gabrielę Suski Borek w dniu 3 listopada  2022 r.  w godz. 9.00.00-15:00 na platformie ClickMeeting.

Program:

1.       Przepisy prawa

a.      Leasing według Ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5

                                                     i.     Kwalifikacja umowy leasingu

                                                    ii.     Leasing operacyjny

                                                   iii.     Leasing finansowy

b.      Leasing finansowy w świetle ustaw

c.      Leasing w świetle podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

                                                     i.     Kwalifikacja umowy leasingu

                                                    ii.     Leasing operacyjny w świetle ustaw o podatku dochodowym

                                                   iii.     Leasing finansowy w świetle ustaw o podatku dochodowym

d.      Leasing według Międzynarodowych Standardówi. Rachunkowości

2.      Ewidencja księgowa umów leasingu – zasady ujmowania, księgowania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym (przykłady)

a.      Ewidencja leasingu operacyjnego u korzystającego

b.      Ewidencja leasingu operacyjnego u finansującego

c.      Ewidencja leasingu finansowego u korzystającego

d.      Ewidencja leasingu finansowego u finansującego

e.      Ewidencja leasingu operacyjno-finansowego

f.       Leasing zwrotny

g.      Leasing samochodu osobowego

3.      Leasing a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

4.      Klasyfikacja leasingu w świetle MSR

5.      Wycena aktywów z tytułu prawa użytkowania

6.      Ewidencja księgowa u korzystającego

7.       Ewidencja księgowa u finansującego

8.      Porównanie przepisów Ustawy o rachunkowości z MSSF 16

9.      Pytania

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z rodzajami umów leasingowych zgodnie z prawem bilansowym ( z Ustawy o rachunkowości i MSSF 16) i podatkowym. W przestępny sposób zostaną zaprezentowane różnice pomiędzy rodzajami umów leasingowych. Oprócz zagadnień teoretycznych zaprezentowane zostaną również przykłady księgowania różnych umów leasingowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

·        Uporządkowanie wiedzy w zakresie podziału umów,

·        Wskazanie kosztów związanych z zawartymi umowami,

·        Wykazanie różnic pomiędzy umowami leasingu wg prawa bilansowego a podatkowego

·        Wykazanie różnic pomiędzy umowami leasingu wg Ustawy o rachunkowości a MSSF 16

·        Praktyczna umiejętności zaksięgowania umowy leasingowej.

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu 27.10.2022 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 27 października 2022 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 80 zł dla doradcy podatkowego

  - 90 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Liczba uczestników: do 90 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

5. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

6. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
7. W razie pyta
ń technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x