Szczegóły szkolenia / imprezy

Delegowanie pracowników za granicę podatki i ubezpieczenia z uwzględnieniem pakietu mobilności
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 13 / 90
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
90.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-01-16
Data zakończenia: 2023-01-16
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online Delegowanie pracowników za granicę – podatki i ubezpieczenia z uwzględnieniem pakietu mobilności, które zostanie  poprowadzone przez Pana Mariusza Makowskiego w dniu 16 stycznia 2023 r.  w godz. 9.00.00-14:00 na platformie ClickMeeting.

 

Plan szkolenia

1.      Oddelegowanie: podróż służbowa, odesłanie – podobieństwa i różnice

2.      Swobodny przepływ pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej

2.1.   Dyrektywa 96/71 – obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik

2.2.   Dyrektywa 2018/957 – wprowadzająca od 31.07.2020 r. do dyrektywy 96/71 zasadę „taka sama płaca, za taką samą płacę”

2.2.1.W jaki sposób zmienią się warunki delegowania

2.2.2.Podróż służbowa a delegowanie

2.2.3.Podróże międzynarodowe kierowców – pakiet mobilności

2.2.4.Delegowanie obywateli państw trzecich do krajów UE

2.2.5.Różnice między pojęciami „wynagrodzenie” a „stawka minimalna”

2.3.   Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE – przepisy wykonawcze do dyrektywy 96/71 – obowiązujące od czerwca 2016 r.

2.4.   Zmiany od 2 lutego 2022 r. dotyczące kierowców międzynarodowych

2.5.   Polska ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

3.      Wybrane świadczenia otrzymywane przez pracowników oddelegowanych za granicę:

3.1.   podróż służbowa – diety i inne świadczenia

3.2.   zakwaterowanie – kontrowersje związane z ustaleniem czy stanowi ono przychód dla pracownika czy nie, najnowsze orzeczenia sądów

3.3.   dodatek za rozłąkę

3.4.   zwrot kosztów przeniesienia służbowego

3.5.   używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i służbowego do celów prywatnych – zmiany od 2022

4.      Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

4.1.   Miejsce zamieszkania

4.2.   Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych – czyli nie tylko 183 dni

4.2.1.Obowiązki płatnika: zaprzestanie poboru zaliczek, stosowanie ulg (30% diety, ulga dla młodych), obowiązki w państwie wykonywania pracy

4.2.2.Obowiązki pracownika – zeznania roczne, rozliczenia w państwie wykonywania pracy

4.3.   Zasady dotyczące opodatkowania innych kategorii dochodów otrzymywanych przez osoby delegowane:

4.3.1.Wolny zawód

4.3.2.Opodatkowanie dochodów członków organów stanowiących spółek

4.3.3.Działalność gospodarcza

4.4.   Konwencja MLI – znaczenie zmian wprowadzonych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

5.      Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek

6.      Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących poza granicami

6.1.   Koordynacja systemów ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej

6.2.   zasady koordynacji

6.3.   pracownicy delegowani – zasady uzyskiwania formularzy A-1

6.4.   pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

6.5.   ubezpieczenia pracowników pracujących w krajach pozaunijnych (m. in. umowa z Ukrainą)

6.6.   Ustalanie podstawy do składek ubezpieczeniowych pracowników pracujących za granicą

7.      Zasady sporządzania przez płatników informacji dla pracowników pracujących za granicą

7.1.   Obowiązki płatników, sporządzanie informacji PIT - 11

7.2.   Przeliczanie dochodów zagranicznych i podatku zapłaconego za granicą na złote

8.      Metody unikania podwójnego opodatkowania

8.1.   Metoda wyłączenia z progresją

8.2.   Metoda odliczenia proporcjonalnego – ulga abolicyjna i jej likwidacja od 2021 r.

8.3.   Konwencja MLI – w jaki sposób wpłynie na opodatkowanie pracowników?

9.      Ulgi i odliczenia dla uzyskujących dochody zagraniczne, abolicja podatkowa

9.1.   Odliczenie diet

9.2.   Koszty uzyskania przychodu

 

 

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

 

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu  9.01.2023 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 9 stycznia 2023 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 80 zł dla doradcy podatkowego

  - 90 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 

1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Liczba uczestników: do 90 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

5. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

6. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
7. W razie pyta
ń technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x