Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatki na rynku nieruchomości praktyka i orzecznictwo
Kategoria: Podatki w nieruchomościach
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 8 / 98
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
90.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-01-05
Data zakończenia: 2023-01-05
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online Podatki na rynku nieruchomości – praktyka i orzecznictwo, które zostanie  poprowadzone przez Panią Stellę Brzeszczyńską  w dniu 5 stycznia 2023 r.  w godz. 9.00-15:00 na platformie ClickMeeting.

 

I. PIT-39 – szczególne przypadki

1. 5 lat od nabycia czy wybudowania?

2. Wspólny majątek małżonków – zbycie, nakłady, ulga mieszkaniowa

3. Nabycie po zmarłym. Dział spadku. Zniesienie współwłasności

4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie spłaty pożyczki – data powstania przychodu

5. Datio in solutum – spłata pożyczki

6. Waloryzacja kosztów

7. Cele mieszkaniowe

 

II. Towar handlowy czy majątek prywatny. Grunty po podziale

- najnowsze interpretacje

 

III. Umowa o wspólne przedsięwzięcie – pożyczka czy spółka cicha

1. Jak sformułować umowę

2. Rozliczenie przedsiębiorcy

3. Rozliczenie osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

 

IV. Handel nieruchomościami - VAT

1. Zakup od dewelopera:

a) faktury zaliczkowe, faktura końcowa,

b) nakłady – refakturowanie: usługa czy dostawa?

 

2. Zakup od osoby prywatnej

a) co z podatkiem naliczonym i należnym?

 

3. Zmiana planów a korekta VAT

a) lokale mieszkalne a korekta 10-letnia w Nowym Ładzie

 

4. Cesje umów przedwstępnych (deweloperskich)

a) faktury od dewelopera, korekta faktur zaliczkowych

b) usługa czy dostawa: stawka VAT

c) podstawa opodatkowania

d) zbycie lokalu przejętego od cedenta – stawka, odliczenie VAT, stosowanie zwolnienia

 

5. Sprzedaż gruntów a VAT

 

6. Zwolnienia w podatku VAT

a) zasiedlenie

b) brak prawa do odliczenia a brak podatku naliczonego

 

7. Wycofanie nieruchomości. Przekazanie małżonkowi

 

V. Najem nieruchomości. PIT

a) najem prywatny a działalność gospodarcza: wątpliwości po uchwale NSA

- kiedy obligatoryjny ryczałt,

- kiedy skala lub liniowy

b) wspólna własność a podział do korzystania

c) przychody a opłaty dodatkowe (w: wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni, własnej kamienicy)

- w najmie prywatnym

- w JDG

d) remonty i modernizacje w budynkach i lokalach mieszkalnych  w Nowym Ładzie

- co dalej z amortyzacją?

- jak sprzedaż lokalu mieszkalnego wpłynie na zwolnienie do 200 tys. zł w VAT?

e) zmiana przeznaczenia budynku/lokalu mieszkalnego na niemieszkalny: procedura czy faktyczna zmiana

f) inwestycja w obcej nieruchomości mieszkalnej – amortyzacja?

g) rozliczenie nakładów po zakończeniu umowy

h) wynajem turystyczny – czy zawsze JDG?

 

VI. Najem. VAT

a) najem na cele mieszkaniowe a miejsce postojowe

b) media i opłaty dodatkowe (we: wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni, własnej kamienicy)

c) wynajem turystyczny – 8% czy 23%?

 

VII. Zarządzanie najmem czy zarządzanie nieruchomością

a) jak sporządzić umowę zwolnioną od VAT

b) jak odróżnić najem od zarządzania – praktyka

- faktury i refaktury

 

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

 

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu  2.01.2023 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 2 stycznia 2023 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 80 zł dla doradcy podatkowego

  - 90 zł dla pracownika doradcy podatkowego

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 

1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych:5

3. Liczba uczestników: do 90 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

5. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

6. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
7. W razie pyta
ń technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x