Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatki dochodowe i rozliczenie roczne składki zdrowotnej wybrane problemy przedsiębiorców w 2022 r.
Kategoria: Podatki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 22 / 100
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
110.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-01-09
Data zakończenia: 2023-01-09
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym Podatki dochodowe i rozliczenie roczne składki zdrowotnej – wybrane problemy przedsiębiorców w 2022 r., które zostanie  poprowadzone przez Panią Katarzynę Tomala w dniu 9 stycznia 2023 r.  w godz. 9.00.00-15:00  w Rezydencji Alabaster Rzeszów, ul. ks. Józefa Stafieja 8

PROGRAM

1. Roczne rozliczenie składek zdrowotnych

-       obowiązki w zakresie rocznego rozliczenia składek

-       jak obliczyć roczną składkę i rozliczyć ją ze składkami miesięcznymi – praktyczne przykłady dla różnych form opodatkowania działalności gospodarczej

-       procedura zwrotu nadpłaty składek

-       procedura dopłaty składek na podstawie rocznego rozliczenia

2. Odliczenie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę – zasady przy różnych formach działalności, odliczenie składek należnych z okresów przed 1 stycznia 2022 r.

3. Zmiana formy opodatkowania za 2022 r. z ryczałtu z działalności gospodarczej albo z podatku liniowego na skalę podatkową w tym:

-       różne formy działalności a możliwość zmiany formy opodatkowania – praktyczne przykłady dla kilku spółek osobowych i JDG

-       zasady założenia księgi przychodów i rozchodów  oraz zasady sporządzenia remanentów

-       wpływ na rozliczenie składki zdrowotnej – miesięcznej i rocznej

4. Zasady rozliczenia rocznego podatnika, który zrezygnował z ryczałtu ewidencjonowanego od 1 lipca 2022 r. w zakresie PIT i składki zdrowotnej:

-       jak rozdzielić przychody i koszty na dwa okresy rozliczeniowe,

-       rozliczenie roczne składek za okres opodatkowania ryczałtem i skalą podatkową,

-       rozliczenie składek zdrowotnych, gdy podatnik w 2023 r. ponownie wybierze opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

5. Zmiany formy opodatkowania na 2023 r. – wpływ na ubezpieczenie zdrowotne, czyli jak obliczyć składkę za styczeń 2023 r. i rozliczyć składkę roczną za 2022 r.

6. Zawieszenie działalności gospodarczej – wpływ na dochód podatkowych i składki na ubezpieczenie zdrowotne

7. Przegląd zmian wprowadzonych przez Polski Ład 3.0 w tym:

-       podsumowanie obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowych i TPR za 2021 r. i 2022 r. po zmianach obowiązujących ze skutkiem wstecznym

-       zmiany w podatku u źródła

-       zasady odroczenia minimalnego podatku dochodowego i ogólna prezentacja nowych zasad opodatkowania

-       zaliczenia do kosztów składek ZUS płatnika

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 -   w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu upływa w dniu  4.01.2023 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 4 stycznia 2023 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 100 zł dla doradcy podatkowego

  - 110 zł dla pracownika doradcy podatkowego

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły szkolenia zorganizowania i jej wyłącznie za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x