Szczegóły szkolenia / imprezy

Składka zdrowotna
Kategoria: Składka zdrowotna
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 115 / 150
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
360.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-04-03
Data zakończenia: 2023-04-03
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online Składka zdrowotna, które zostanie  poprowadzone przez Panią Izabelę Leśniewską   w dniu 3 kwietnia  2023 r.  w godz. 9.00.00-14:00 na platformie ClickMeeting.

Program szkolenia:

I część

1.Składka za styczeń i w kolejnych latach.

2.Zryczałtowane formy opłacania składek przedsiębiorców.

3.Rodzaje działalności gospodarczej a składka zdrowotna.

4.Wyłączenie z obowiązku opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorców.

5.Różnice pomiędzy podstawą składki zdrowotnej a podstawa opodatkowania w podatku dochodowym.

6.Przepis przejściowy za rok 202 – dodatnia różnica inwentur.

7.Różnica inwentur od 2023 r.

8.Sprzedaż środków trwałych a podstawa składki zdrowotnej.

9.Uzyskane wierzytelności, odszkodowania, itp. a podstawa składki zdrowotnej.

10.Odliczanie składki zdrowotnej.

11.Skutki podatkowe zwrotu nadpłat składek zdrowotnych.

II część

1.Zasady korygowania miesięcznych dokumentów rozliczeniowych.

2. Roczne rozliczenie – termin, tryb, korygowanie dokumentów.

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu  27.03.2023 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 27 marca  2023 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 80 zł dla doradcy podatkowego

 -360 zł dla doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich 
w kwocie powyżej 360,00 zł

 - 90 zł dla pracownika doradcy podatkowego

- 360 zł pracownik kancelarii doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich  w kwocie powyżej 360,00 zł

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

4. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

5. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
6. W razie pyta
ń technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.

 

 

 


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x