Szczegóły szkolenia / imprezy

Zasiłki
Kategoria: Zasiłki
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 35 / 90
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
400.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-10-27
Data zakończenia: 2023-10-27
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online Zasiłki, które odbędzie się  w dniu 27 października    2023 r. w godz. 9.00-14:00 na platformie ClickMeeting.

Program:

 1. Okres wyczekiwania prawa do świadczeń za czas nieobecności chorobowych – zasady

a)     Czym jest okres wyczekiwania

b)     Kto jest zwolniony z okresu wyczekiwania

c)      Jakie rodzaje świadczeń nie są objęte okresem wyczekiwania

 1. Określanie miesięcy z których należy wyliczyć podstawę chorobową

a)     Pracownik z długoletnim stażem

b)     Pracownik zatrudniony w trakcie roku

c)      Pracownik zatrudniony w trakcie miesiąca

d)     Pracownik z nieobecnością chorobową w pierwszym miesiącu zatrudnienia

 1. Składniki wynagrodzenia do wyliczenia podstawy zasiłkowej

a)     Ogólne zasady ujmowania składników wynagrodzeń w podstawie zasiłkowej

b)     Najczęstsze składniki wynagrodzeń ujmowane w podstawie zasiłkowej

c)      Uwzględnianie w postawie zasiłkowej premii (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne)

d)     Opis składnika w regulaminie wynagradzania a możliwość jego uwzględniania w podstawie zasiłkowej

 1. Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem a podstawa zasiłkowa

a)     Zasady ujmowania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem w podstawie zasiłkowej

b)     Wpływ zakończenia umowy cywilnoprawnej na wysokość wypłacanych zasiłków

 1. Zliczenie okresów nieobecności chorobowej do jednego okresu zasiłkowego – zasady

a)     Rodzaje nieobecności uwzględniane w okresie zasiłkowym

b)     Ciąża a nowy okres zasiłkowy

c)      Konsekwencje wyczerpania okresu zasiłkowego

 1. Sytuacje powodujące konieczność ponownego przeliczenia podstawy zasiłkowej

a)     Przerwa pomiędzy zachorowaniami

b)     Zmiana wysokości wynagrodzenia w tym płacy minimalnej

c)      Zmiana wymiaru czasu pracy

d)     Zaprzestanie wypłaty składnika płacowego

 1. Zasady ponownego przeliczenia podstawy zasiłkowej

a)     Ujmowanie w podstawie miesięcy w których wystąpiły inne nieobecności chorobowe

b)     Zasady tzw. Uzupełniania podstawy chorobowej

c)      Premie roczne wypłacone przez zmianą wymiaru czasu pracy w nowej podstawie zasiłkowej

d)     Składniki ujmowane w kwocie faktycznie wypłaconej

 1. Rodzaje świadczeń

a)     Wynagrodzenie chorobowe

b)     Zasiłki (chorobowy, wypadkowy, opiekuńczy)

c)      Zasiłki związane z rodzicielstwem (macierzyński, tacierzyński, rodzicielski, ojcowski)

d)     Świadczenie rehabilitacyjne i jego waloryzacja

 1. Dokumentacja prawa do zasiłków
 2. Pierwszeństwo nieobecności chorobowych w przypadku nachodzenia się terminów z

a)     Urlopem wypoczynkowym

b)     Urlopem bezpłatnym

c)      Urlopem wychowawczym

d)     Tymczasowym aresztowaniem

 1. Korekta list płac przy zmianie rodzaju świadczenia
 2. Nieobecności chorobowe na przełomie roku kalendarzowego a zasady ich wypłacania od 1 stycznia
 3. Rozwiązywanie przykładów kalkulacyjnych

 

NOTKA TRENSERSKA:

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Finansów i Ubezpieczeń, absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Prawo Pracy oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Doradztwo Zawodowe. Praktyk w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych z dziesięcioletnim stażem pracy zdobytym w biurach rachunkowych, firmach outsourcingowych i korporacjach międzynarodowych. Obecnie Kierownik działu Kadr i Płac w Grupie Kapitałowej zatrudniającej ponad 3,5 tysiąca pracowników.

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa  poprzez panel mDoradca.

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP do dnia 20 października 2023 r  (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu  20.10..2023 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 20 października  2023 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 100 zł dla doradcy podatkowego nie posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich 

 -  400 zł dla doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich 
w kwocie powyżej 360,00 zł

 - 110 zł dla pracownika doradcy podatkowego nie posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich 

-  400 zł dla pracownik kancelarii doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich  w kwocie powyżej 360,00 zł

 

Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 

1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

4. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

5. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.

6. W razie pytań technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.


Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x