Szczegóły szkolenia / imprezy

Pakiet mobilności w kadrach i płacach zmiany
Kategoria: Pakiet Mobilności
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 16 / 100
Koszty:  100.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
100.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
400.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-11-24
Data zakończenia: 2023-11-24
Organizotor:  Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Zarząd Podkarpackiego  Oddziału KIDP serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu online  Pakiet mobilności w kadrach i płacach – zmiany , które zostanie  poprowadzone przez   Pana Bartosza Maik  w dniu 24 listopada  2023 r. w godz. 9.00-14:00 na platformie ClickMeeting.

Program:

  1. Podstawowe obszary zmian związanych z tzw. pakietem mobilności.

v  Cel zmian

v  Podział obszarów zmian

ü  Transport

ü  Czas pracy

ü  Wynagrodzenia

v  Podstawy prawne zmian

ü  ustawa o czasie pracy kierowców

ü  ustawa o transporcie drogowym

  1. Zmiany dotyczące kwestii kadrowych kierowców

v  Nowe ewidencjonowanie czas pracy (zmiana zasad ewidencji czasu pracy kierowcy)

v  Zmiany w dokumentacji pracowniczej (w szczególności umowa o pracę, regulaminy i obwieszczenia).

v  Usunięcie pojęcia „międzynarodowej podróży służbowej”

  1. Zmiany w wynagrodzenia za pracę kierowców

v  Koszty podróży służbowej

ü  diety i ryczałtu w przypadku podróży krajowych

ü  brak diet i ryczałtów w przypadku podróży międzynarodowych

v  Zasady obliczania wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

ü  Minimalna stawka wynagrodzenia Państwa dodatkowego

- przewozy podlegające pod rozliczenie Państwa docelowego

- przewozy, które nie podlegają rozliczeniu wg przepisów Państwa docelowego.

ü  „Fikcyjne” diety

ü  Pomniejszanie składki ZUS

ü  Pomniejszenie PIT

BARTOSZ MAIK Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie ukończył studia prawnicze a bronił pracy magisterskiej w katedrze Prawa Pracy. Dodatkowo ukończył podyplomowe studia podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Od lat związany z tematyką prawa pracy i BHP, do których podchodzi z pasją. W życiu zawodowym na co dzień zajmuje się weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy, w tym BHP oraz legalności zatrudnienia w różnego rodzaju zakładach pracy. Uczestnik wielu szkoleń m.in. w zakresie transportu międzynarodowego w szczególności czasu pracy kierowców międzynarodowych powyżej 3,5T. Dodatkowo jest twórcą tematycznych projektów w Social Media pod nazwą "W świetle prawa pracy i BHP" oraz społeczności w grupie "Pracownicy i Pracodawcy w światle prawa pracy i BHP". Od roku 2018 cyklicznie realizuje projekty szkoleniowe oraz publicystyczne.

 

Wpłaty za udział w szkoleniu  należy dokonać na konto PO KIDP do dnia 17 listopada 2023 r  (Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki ul. Giełdowa 4C lok.34,  01-211 Warszawa  nr konta mBank 16 1140 1124 0000 4004 3000 1019 - w tytule wpłaty prosimy podać numer wpisu doradcy podatkowego oraz datę szkolenia.)

Termin zgłaszania uczestnictwa oraz rezygnacji z udziału w szkoleniu online upływa w dniu  17.11..2023 r. (po tym terminie nie będzie możliwości dopisania się do szkolenia).

W przypadku rezygnacji z udziału Doradca Podatkowy zobowiązany jest pisemnie zawiadomić PO Oddział KIDP o niemożności wzięcia udziału w szkoleniu  najpóźniej do dnia 17 listopada 2023 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Odpłatność brutto za szkolenie  wynosi 

  - 100 zł dla doradcy podatkowego nie posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich 

  -  400 zł dla doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich 
w kwocie powyżej 360,00 zł

 - 110 zł dla pracownika doradcy podatkowego nie posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich 

-  400 zł dla pracownik kancelarii doradcy podatkowego posiadającego zaległości w opłacaniu składek członkowskich  w kwocie powyżej 360,00 zł

 Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych  i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail (materiały bezpłatne).

 

1. Zapisy na szkolenie: panel mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl)

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy ClickMeeting.

4. Link do szkolenia wraz z tokenem dostępu  zostanie przesłany do uczestników szkolenie  dzień przed szkoleniem na adres  e-mail podany w formularzu zgłoszenia na szkolenie. Platforma nie wymaga instalacji.

5. Link aktywacyjny do szkolenia jest wysyłany bezpośrednio z platformy ClickMeeting. Nie jest wysyłany z e-maila: podkarpacki@kidp.pl.
6. W razie pyta
ń technicznych odnośnie logowania się do platformy ClickMeeting prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem PO KIDP.

Kategorie szkoleń

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x