Widomości z serwisu :: Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki :: KIDP :: Widomości z serwisu :: Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Podkarpacki :: KIDP :: https://podkarpacki.kidp.pl/ Sat, 13 Aug 2022 11:25:23 +0200 120 Procedura ofertowa Krajowa Izba Doradców Podatkowych informuje, że wszczęta została procedura ofertowa w sprawie wyboru generalnego wykonawcy prac remontowo-budowlanych lokalu przeznaczonego na siedzibę Biura KIDP or https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7693 2022-08-12 Szkolenia - II półrocze 2022 r. Szkolenia - II półrocze 2022 r. Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Podkarpacki Oddział KIDP w drugim półroczu 2022 r. Tematy szkoleń to między innymi:  5.09.2022 (ONLINE) VAT https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7691 2022-08-11 Wyrazy współczucia  Koledze  Patrykowi Kozioł doradcy podatkowemuszczere wyrazy współczucia i żalu z powodu śmierci Ojca  składają        Członkowie Zarządu Podkar https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7683 2022-07-26 Przedstawiciele KIDP w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła w dniu 7 czerwca r. uchwałę w sprawie przyjęcia procedury wyłaniania członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego [dalej: PKE].Zg https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7681 2022-07-26 NIECZYNNE BIURO PO KIDP 11 - 25.07.2022 R Uprzejmie informujemy, że w dniach od 11 do 25 lipca 2022 r.  Biuro Podkarpackiego Oddziału KIDP będzie nieczynne. https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7663 2022-07-08 Dzień Doradcy Podatkowy - życzenia Koleżanki i Koledzy Doradcy Podatkowi   Z okazji Dnia Doradcy Podatkowego, w imieniu własnym i Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP, pragnę przekazać Państwu najserdeczniejsze https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7587 2022-05-11 Informacja o godzinach pracy Biura PO KIDP w dniu 29.04.2022 oraz zamknięciu Biura PO KIDP w dniu 2.05.2022 Uprzejmie informujemy,  że w dniu:29 kwietnia 2022 r. (piątek) Biuro Podkarpackiego Oddziału KIDP będzie czynne w godzinach: 7:00-13:30 2 maja 2022 r. Biuro Podkarpackiego Oddz https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7398 2022-04-29 Skład Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP VI kadencji Skład Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP VI kadencji            Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 kwietnia  2022 r. podczas posiedzenia Zarządu ukonstytuowa https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7532 2022-04-20 Życzenia Wielkanocne https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7546 2022-04-14 Wyniki wyborów Zgromadzenia Podkarpackiego Oddziału KIDP 7.04.2022 r. W dniu 7 kwietnia 2022 roku odbyło się Zgromadzenie Podkarpackiego Oddziału KIDP, podczas którego wybrano członków Zarządu Podkarpackiego Oddziału KIDP VI kadencji oraz członków Podkarpackiego Zamie https://podkarpacki.kidp.pl/aktualnosciall.php/0/7533 2022-04-08