O nas

Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest jednym z 16-tu oddziałów regionalnych. Podstawowym zadaniem Izby jest piecza nad właściwym wykonywaniem zawodu przez jej członków, podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz reprezentowanie i integracja środowiska doradców podatkowych.

Doradcy podatkowi świadczą usługi na rzecz wszystkich podmiotów, zobowiązanych do rozliczania podatków, zwłaszcza na  rzecz przedsiębiorców. Prowadzą księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, obsługują postępowania przed organami podatkowymi i sądownictwem administracyjnym, opracowują opinie i ekspertyzy na tematy podatkowe. Celem działań każdego doradcy jest ochrona interesów podatników w zgodzie z prawem, najlepszą wiedzą, rzetelnością i etyką zawodową. Doradcy dbają przede wszystkim o legalizm rozwiązań podatkowych oraz ochronę praw podatników. Tytuł "doradca podatkowy" podlega ochronie prawnej.

Kontakt

tel.: (17) 850 21 92
Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Targowa 3 p.313
35- 064 Rzeszów

tel. (17) 850 21 92
fax. (17) 850 21 92

x
x