podatki Elektroniczna Obsługa Wniosków OC Doradcy Podatkowego
podatki Umowa Generalna - obowiązuje od dnia 01.01.2007
podatki Aneks nr 2 do Umowy Generalnej z dnia 18 grudnia 2003 r.